Ismerje meg a Nemzeti Vízműveket

Tovább Kapcsolat

Céginformációk

Cégirányítás

Ismerje meg a Nemzeti Vízművek vezetőségét és a működéshez szükséges tagok névsorát.

Alapdokumentumaink

Tudjon meg többet alapszabályunkról, cégkivonatunkról és engedélyünkről.

Integráció

Tekintse meg a Nemzeti Vízművek Zrt. által koordinált integrációs programmal kapcsolatos információkat.

Sajtóközlemények

Rólunk

2021. január 1-jétől társaságunk gyakorolja a magyar államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az állami tulajdonú víziközmű-szolgáltató társaságok, illetve az állami tulajdonú víziközmű rendszerek felett, az Energiaügyi Minisztérium stratégiai kontrollja mellett.

Társaságunk céljai:

  • az állami vízművek költséghatékonyabb működtetése a szinergiák kihasználásával;
  • átlátható, letisztult, homogén működési mechanizmusok, folyamatok, szabályzatok kialakítása;
  • az ellátásbiztonság és az ügyfélkapcsolatok előtérbe helyezése;
  • társasági szinten kezdeményező és koordináló szerep a kutatás-fejlesztések és az innovatív műszaki-gazdasági megoldások során;
  • hatékonyságnövelés az állami támogatások és beruházási (költségvetési és EU-s) források lehívása és felhasználása tekintetében, és egy rugalmasabban kontrollálható elszámolási rendszer létrehozása.

Fenti céljainkat tematikusan összeállított, a társaságok erőforrásaira épülő szakmai műhelyek, munkacsoportok létrehozásával és működtetésével, a bér- és munkajogi transzparencia megteremtése mellett kívánjuk elérni.

TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁSSAL ÉRINTETT TÁRSASÁGOK

Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap

Teljesítésigazolás

Fizetési felszólítás

Bankszámla bejelentő nyilatkozat

Elszámolási nyomtatvány

Tájékoztató Archív-01

HÍREK