Eredményes volt a 2023-as Integrációs Program

V. Németh Zsolt államtitkár sajtótájékoztatón ismertette az elmúlt év eredményeit.

Sikeresen lezajlott tavaly az Integrációs Program, amelynek során 14, korábban többségi önkormányzati tulajdonú víziközmű-szolgáltató csatlakozott az állami szolgáltatók köréhez. Az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára a tárca budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a Nemzeti Vízművek Zrt. 2023 elején 6 víziközmű-szolgáltató társaság felett gyakorolta a magyar államot megillető tulajdonosi jogokat.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 2022-ben történt módosítása lehetővé tette az önkormányzatok számára, hogy ha nem tudnak vagy nem akarnak ellátási kötelezettségüknek eleget tenni, úgy az ellátási felelősséget és az ehhez kapcsolódó vagyont, illetve a szolgáltató társaságban fennálló tulajdonosi részesedést önkéntesen, ingyenesen átadhatják a magyar állam részére. A tavalyi integráció során 844 önkormányzat döntött a csatlakozás mellett, ezzel 644 víziközmű-rendszert adtak át.

2022-ben a Nemzeti Vízművek Zrt. által felügyelt 6 regionális víziközmű-szolgáltató 1,77 millió lakost látott el, a tulajdonosi szerkezet átalakítása után (a Zempléni Vízmű és a Gyulai szolgáltató beolvadásával) a 18 többségi állami tulajdonban lévő szervezet már mintegy 4,73 millió lakos ellátását biztosítja. Ezzel az ország területének felén már az állami víziközmű-szolgáltatók látják el a víziközmű- üzemeltetési feladatokat.

A 18 víziközmű-szolgáltató összesen 11 650 munkavállalót foglalkoztat, így az integrációval létrejött a 4. legnagyobb állami tulajdonú cég az országban.

Az integrációval érintett területeken biztosított az ellátás biztonsága és a szolgáltatások színvonalának egységes növekedése, valamint a feladatot ellátó szervezetek hosszú távú gazdasági stabilitása. Ez lehetőséget teremt a méretgazdaságosságot figyelembe vevő, stabilabb vízbázisokon alapuló vízrendszerek és szennyvíz agglomerációk kialakítására.

A gazdasági stabilitás megteremtésével lehetőség nyílik emellett a munkavállalók bérének rendezésére, az egységes felhasználó eljárásrend kidolgozására és új üzleti modell kialakítására.

Az Államtitkárság és a Nemzeti Vízművek Zrt. három konkrét intézkedésről is döntött. Ezek közül az első, hogy Országos Rekonstrukciós Program indul a hálózati vízveszteség csökkentése érdekében. Ennek első elemeként az Energiaügyi Minisztérium azoknak a szolgáltatóknak, ahol a legmagasabb, az országos átlagot is meghaladó a hálózati vízveszteség, a rekonstrukciók előkészítéseként a tervezésre biztosít forrást.

Haranghy Csaba, a Nemzeti Vízművek Zrt. igazgatóságának elnöke a sajtótájékoztatón ismertette a további intézkedéseket. A második, hogy a Nemzeti Vízművek Zrt. megalakítja az állami tulajdonban lévő víziközművek szolgáltatási területein az Önkormányzati Konzultációs Tanácsokat. Víziközmű- szolgáltatónként egy-egy ilyen testület jön létre, céljuk, hogy közvetlen kapcsolatot tartsanak az önkormányzatok és a vízművek között. Emellett fórumai lesznek a szolgáltatók működésével kapcsolatos jelzéseknek, valamint a rekonstrukciós és fejlesztési tervek véleményezésének.

A harmadik bejelentett intézkedéssel a Nemzeti Vízművek Zrt. létrehozza a vis major helyzetek kezelése érdekében az állami tulajdonban lévő víziközművek közös raktárbázisát. Ennek célja, hogy segítse ezzel a területileg illetékes társaságok munkáját. Emellett bevezetnek egy olyan digitális nyilvántartási rendszert, amellyel könnyebben kezelhetőek a már jelenleg is elérhető, a vis major helyzetek kezelésére alkalmas eszközök. A közös raktárbázis ezen túlmenően fizikai raktárbázisokat is jelent, ahol az ún. üzembiztonsági készletek raktározása és kezelése valósulhat meg.

Nemzeti Vízművek Zrt.

2024. január 31.