Jogi nyilatkozat

www.nemzetivizmu.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

A Nemzeti Vízművek Zrt. minden észszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy a weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Nemzeti Vízművek Zrt. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Nemzeti Vízművek Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.

www.nemzetivizmu.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A Nemzeti Vízművek Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Nemzeti Vízművek Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Nemzeti Vízművek Zrt. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Nemzeti Vízművek Zrt.-nek, elfogadja, hogy a Nemzeti Vízművek Zrt.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Nemzeti Vízművek Zrt. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

Jogszabályi háttér

Jogszabálytár


Ügyrendek, szabályzatok

Felügyelőbizottság ügyrendje
Igazgatóság ügyrendje


Archívum

A Nemzeti Vízművek Zrt. Alapszabálya – 2020.11.26.
A Nemzeti Vízművek Zrt. Alapszabálya – 2021.08.18.
A Nemzeti Vízművek Zrt. Alapszabálya – 2021. 12.17.
A Nemzeti Vízművek Zrt. Alapszabálya – 2022.10.25.
A Nemzeti Vízművek Zrt. Alapszabálya – 2022.11.28.
A Nemzeti Vízművek Zrt. Alapszabálya – 2023.12.29.
A Nemzeti Vízművek Zrt. Alapszabálya – 2023.01.31.
A Nemzeti Vízművek Zrt. Alapszabálya – 2024.01.17.
A Nemzeti Vízművek Zrt. Alapszabálya – 2024.02.29.


Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) – 2021.03.22.
Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) – 2021.11.29.
Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) – 2022.12.02.
Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) – 2023.09.21.


Szervezeti ábra – 2021.03.22.
Szervezeti ábra – 2021.11.29.
Szervezeti ábra – 2022.12.29.
Szervezeti ábra – 2023.09.21.


A Taktv. 2.§ (1)-(2) bekezdése szerinti adatok – 2022.04.22.
A Taktv. 2.§ (1)-(2) bekezdése szerinti adatok – 2022.10.17.
A Taktv. 2.§ (1)-(2) bekezdése szerinti adatok – 2022.10.17.
A Taktv. 2.§ (1)-(2) bekezdése szerinti adatok – 2022.10.21.
A Taktv. 2.§ (1)-(2) bekezdése szerinti adatok – 2023.01.09.
A Taktv. 2.§ (1)-(2) bekezdése szerinti adatok – 2023.04.20.
A Taktv. 2.§ (1)-(2) bekezdése szerinti adatok – 2023.05.08.
A Taktv. 2.§ (1)-(2) bekezdése szerinti adatok – 2023.07.14.
A Taktv. 2.§ (1)-(2) bekezdése szerinti adatok – 2023.08.28.
A Taktv. 2.§ (1)-(2) bekezdése szerinti adatok – 2023.08.28.
A Taktv. 2.§ (1)-(2) bekezdése szerinti adatok – 2023.10.12.
A Taktv. 2.§ (1)-(2) bekezdése szerinti adatok – 2024.01.12.
A Taktv. 2.§ (1)-(2) bekezdése szerinti adatok – 2024.04.09.A Nemzeti Vízművek Zrt. Cégkivonata – 2020.12.16.
A Nemzeti Vízművek Zrt. Cégkivonata – 2021.09.26.
A Nemzeti Vízművek Zrt. Cégkivonata – 2022.01.23.
A Nemzeti Vízművek Zrt. Cégkivonata – 2022.09.14.
A Nemzeti Vízművek Zrt. Cégkivonata – 2022.12.19.
A Nemzeti Vízművek Zrt. Cégkivonata – 2023.01.03.
A Nemzeti Vízművek Zrt. Cégkivonata – 2023.02.12.
A Nemzeti Vízművek Zrt. Cégkivonata – 2023.04.24.
A Nemzeti Vízművek Zrt. Cégkivonata – 2023.10.05.


A foglalkoztatottak létszámára és juttatásaira vonatkozó adatok – 2021.09.30.

A Nemzeti Vízművek Zrt. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója – 2022.01.01.

A Nemzeti Vízművek Zrt. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója – 2022. 09.01.

Nemzeti Vízművek Zrt. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója – 2023. 03.02.

Közérdekű adatok igénylésére és a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzat – 2021.09.01.

A Nemzeti Vízművek Zrt. Közbeszerzési szabályzata – 2023. 05.02.

Frissítve: