2021. január 1-jétől társaságunk gyakorolja a magyar államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az állami tulajdonú víziközmű-szolgáltató társaságok, illetve az állami tulajdonú víziközmű rendszerek felett, az Energiaügyi Minisztérium stratégiai kontrollja mellett.

Társaságunk céljai:

  • az állami vízművek költséghatékonyabb működtetése a szinergiák kihasználásával;
  • átlátható, letisztult, homogén működési mechanizmusok, folyamatok, szabályzatok kialakítása;
  • az ellátásbiztonság és az ügyfélkapcsolatok előtérbe helyezése;
  • társasági szinten kezdeményező és koordináló szerep a kutatás-fejlesztések és az innovatív műszaki-gazdasági megoldások során;
  • hatékonyságnövelés az állami támogatások és beruházási (költségvetési és EU-s) források lehívása és felhasználása tekintetében, és egy rugalmasabban kontrollálható elszámolási rendszer létrehozása.

Fenti céljainkat tematikusan összeállított, a társaságok erőforrásaira épülő szakmai műhelyek, munkacsoportok létrehozásával és működtetésével, a bér- és munkajogi transzparencia megteremtése mellett kívánjuk elérni.

A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlója (felettes szerv):
Energiaügyi Minisztérium

Székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
E-mail-címe: ugyfelszolgalat@em.gov.hu 
Weboldal: www.kormany.hu

Nemzeti Vízművek Zrt. törvényességi felügyeletét ellátja:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 28.
E-mail cím: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu
Weboldal: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. Hivatalos név (rövidített elnevezés)Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Nemzeti Vízművek Zrt.)
2. Székhely1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)+ 36 (30) 114-8878
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)nem releváns
6. Központi elektronikus levélcím  nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu
7. A honlap URL-jehttps://nemzetivizmu.hu/
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)Nincs ügyfélszolgálat, nincs közönségkapcsolat.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető nevenem releváns
10. Az ügyfélfogadás rendjenem releváns
Frissítés: A változásokat követően azonnal Megőrzés: Az előző állapot törlendő

II. A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)Szervezeti és Működési Szabályzat szerint
Frissítés: A változásokat követően azonnal Megőrzés: Az előző állapot törlendő

III. A szerv vezetői

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Haranghy Csaba Ferenc – vezérigazgató, igazgatósági tag
 
+ 36 (30) 114-8878
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu

Oláh Márton – igazgatóság elnöke
+ 36 (30) 114-8878
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu
 
Dr. Solymár Károly Balázs – igazgatósági tag
 
+ 36 (30) 114-8878
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu
 
Dr. Gonda Zsolt Sólyom – igazgatósági tag

+ 36 (30) 114-8878
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu

Rentz Tamás Ádám – igazgatósági tag

+ 36 (30) 114-8878
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Benke Ákos – stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes
+ 36 (30) 114-8878
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu

Dr. Bertók Zsófia – jogi igazgató

+ 36 (30) 114-8878
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu

Bévárdi Ildikó Rózsa – gazdasági igazgató

+ 36 (30) 114-8878
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu

Dr. Dürr Szilvia – innovációs és fejlesztési igazgató

+ 36 (30) 114-8878
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu

Dr. Maráczi Andrea – vagyongazdálkodási igazgató

+ 36 (30) 114-8878
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu

dr. Malatinszky Janka – belső audit és tanácsadási igazgató 

+ 36 (30) 114-8878
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu

Görög Viktor – kockázatkezelési és biztonsági igazgató

+ 36 (30) 114-8878
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)Nincs a Társaság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-jenem releváns
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjenem releváns
Frissítés: A változásokat követően azonnal Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezikALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
+36 (66) 523-200
+36 (66) 528-850
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
5601 Békéscsaba, Pf:96.
ugyfel@alfoldviz.hu

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz-és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság

+36 (79) 426-991
6500 Baja, Mártonszállási út 81.
igazgato@bajaviz.hu

BAKONYKARSZT Víz-és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

+36 (88) 411-141
8200 Veszprém, Pápai út 41.
bakonykarszt@bakonykarsztrt.hu
 
BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
+36 (69) 311-144
7700 Mohács, Budapesti országút 1.
7700 Mohács, Budapesti országút 1.
vizmu@baranyaviz.hu

BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság
 
+36 (46) 343 044
3527 Miskolc, Tömösi utca 2. 
3501 Miskolc, Pf: 26
ugyvezetes@borsodviz.hu

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

+36 (27) 511-500
+36 (27) 316-199
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
2601 Vác, Pf. 96.
dmrvzrt@dmrvzrt.hu

 
E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

+36 (74) 999-150
7100 Szekszárd, Mátyás király u.62.
titkarsag@erovzrt.hu

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
+36 (84) 501-000
+36 (84) 501-250
8600 Siófok Tanácsház u. 7.
8601 Siófok Pf. 59
drv.zrt@drv.hu
 
Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
+ 36 (80) 555-222
+36 (34) 311-595
2800 Tatabánya, Sárberek 100.
2801 Tatabánya, Pf.: 117.
posta@edvrt.hu
 
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
+ 36 (48) 514-500
+ 36 (48) 514-582
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. 
3701 Kazincbarcika, Pf. 117.
info@ervzrt.hu

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
+36 (80) 203-895
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.
ugyfelszolgalat@fejerviz.hu
 
KAVÍZ Kaposvári Víz-és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság
+36 (82) 528-580
7400 Kaposvár, Cseri út 16.
ugyfelszolgalat@kaviz.hu

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
 
+36 (20) 9421-622
+36 (77) 421-030
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
kiskunviz@kiskunviz.hu

Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság
 
+ 36 (80) 442-442
7030 Paks, Kölesdi út 46.
mezofoldviz@mezofoldviz.hu
 
MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság
+36 (46) 519-300
3527 Miskolc, József Attila út 78.
titkarsag@miviz.hu

Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

+36 (99 519-300
9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.
sopronivizmu@sopronivizmu.hu

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
 
+36 (80) 205-157
+36 (56) 373-029
5000 Szolnok, Kossuth L. utca 5. 
5001 Szolnok, Pf. 23.
info@trvzrt.hu

Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szolnok

+36 (56) 516-316
+36 (56) 429-766
5000 Szolnok, Vízmű utca l.sz.
vcsmzrtszolnok@vcsm.hu
 
Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság

+36 30 895 2239  
1114 Budapest, Hamzsabégi út 37.
titkarsag@univerzalbeszerzo.hu

Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság+36 20 613 8495
1118 Budapest, Dayka Gábor u.3.
H-1519 Budapest, Pf.: 542
info@nusz-zrt.hu
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírásaVíztermelés, -kezelés, -ellátás

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neveALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
Szeverényi György vezérigazgató
 
BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz-és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság

Derekas László Péter ügyvezető

BAKONYKARSZT Víz-és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kugler Gyula László vezérigazgató

BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Csollák István vezérigazgató

BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Kiss István Attila vezérigazgató

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Virág László vezérigazgató
 
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
Bóta Györgyi vezérigazgató
 
E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Takács Péter vezérigazgató

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
Rácz Attila István vezérigazgató
 
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
Lőrinc Ákos vezérigazgató
 
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Laczi Péter vezérigazgató

KAVÍZ Kaposvári Víz-és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság

Takács Tamás ügyvezető

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
 
Mátyus Zoltán ügyvezető

Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság

Kovács István ügyvezető
 
MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság

Kiss István Attila ügyvezető

Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rádonyi László vezérigazgató

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
Kányási Rea vezérigazgató

Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szolnok

Kaposvári Kázmér vezérigazgató
 
Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság

dr. Korossy Emese ügyvezető

Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Dr. Kovács Tamás vezérigazgató
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
97,24 %
 
BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz-és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság

99,90 %

BAKONYKARSZT Víz-és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

97,61 %

BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

99,35 %

BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

97,32 %

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

91,01 %
 
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
90,43 %
 
E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

99,96 %

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
91,67 %
 
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
99,87 %
 
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

93,20135%

KAVÍZ Kaposvári Víz-és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság
75,18 %

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
 
99,32 %
 
Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság

99,96 %

MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság

90,00 %

Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

83,59 %

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
 
99,73 %

 Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szolnok

100 %

Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság

57,14 %

Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

100 %
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakoroljaNincs olyan közalapítvány, amelyet a Társaság alapított, vagy amely alapítói jogát gyakorolja.
 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye nem releváns
 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása nem releváns
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.5. Lapok

I. Lapok

 A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Nincs olyan lap, melyet a Társaság alapított.
 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) nem releváns
 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve nem releváns
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeA Társaság nem jár el hatósági ügyekben.
 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje nem releváns
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.7. Költségvetési szervek

 A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélyeA Társaság nem rendelkezik általa alapított költségvetési szervvel.
 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetőségenem releváns
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeJogszabálytár

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapszabály

A Társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

Karrier Adatkezelési Tájékoztató
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelvennem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírásanem releváns
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezésenem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területenem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolásanem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összegenem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatásnem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási időnem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidőnem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listájanem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalásnem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlnem releváns
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

III. Közszolgáltatások

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezésenem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírásanem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatásnem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértékenem releváns
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

IV. A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzékeA Társaság nem rendelkezik saját fenntartású nyilvántartása.
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáinem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módjanem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségeinem releváns
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

V. Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címeia Társaság nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal.
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírásaNem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módjaNem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség tényeNem releváns
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

VI. Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendjenem releváns
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)nem releváns
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályaiIgazgatóság ügyrendje

Felügyelőbizottság ügyrendje
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)nem releváns
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalóinem releváns
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánosságanem releváns
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendjenem releváns
8. A testületi szerv üléseinek napirendjenem releváns
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolásanem releváns
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolásanem releváns
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)nem releváns
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozzanem releváns
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumoknem releváns
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapotanem releváns
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólnem releváns
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairólnem releváns
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

VIII. Pályázatok

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásukA Társaság nem ír ki pályázatot.
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

IX. Hirdetmények

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekNemzeti Vízművek Zrt. (nemzetivizmu.hu)
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

X. Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjeAz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Társaság kezelésében lévő közérdekű adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be. Az igény benyújtható szóban, a + 36 (30) 114-8878-as telefonszámon, e-mailen a nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu címen, vagy a Társaság postacímére levélben.
 
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neveVezérigazgatói Kabinet
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)+ 36 (30) 114-8878
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy nevedr. Tuza Karolina
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai2023. évi adatszolgáltatás

A Társaságnál 2022. évben elutasított (nem teljesített) közérdekű adatigénylés nem volt.
 
A Társaságnál 2021. évben elutasított (nem teljesített) közérdekű adatigénylés nem volt.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekKözérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzat
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félA Társaság nem rendelkezik közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

XI. Közzétételi listák

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi listaA köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdés a) – c) és d) pontja szerinti, valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti közzétételi adatok 
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi listanem releváns
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolásaA Társaságnál nem volt ilyen jellegű ellenőrzés.
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításaiAz állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásukA Társaság ilyen jellegű mérési rendszert nem működtet.
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

V. Működési statisztika

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról, éves
2022.


1846 Székhely és telepi adatok, éves
2022.


2009 Munkaügyi jelentés, negyedéves

2023. IV. negyedév
2023. III. negyedév
2023. II. negyedév
2023. I. negyedév
2022. IV. negyedév
2022. III. negyedév
2022. II. negyedév
2022. I. negyedév

2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete, éves
2022.


2239 Teljesítménystatisztikai jelentés, éves
2022.


2240 Beruházásstatisztikai jelentés, éves
2022.


2394 Regiszterkarbantartó kérdőív, éves
2022.


2414 Gazdasági egységek statisztikai jelentése, éves
2022.
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései2022-es beszámoló
2021-es beszámoló
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

II. Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói2023-as beszámoló

2022-es beszámoló

2021-es beszámoló

2020-as beszámoló
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

III. A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói2022-es beszámoló

2021-es beszámoló
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
2024. I.
negyedév


2023. IV. negyedév

2023. III. negyedév

2023. II. negyedév

2023. I. negyedév

2022. IV. negyedév

2022. III. negyedév

2022. II. negyedév

2022. I. negyedév

2021.év
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Támogatások

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
2023. évi adatszolgáltatás

2022. évi adatszolgáltatás

2021. évi adatszolgáltatás
Frissítés: A döntés meghozatalát követő 60. napig
Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

https://nemzetivizmu.hu/wp-content/uploads/2024/01/Kozzeteteli_tabla_szerzodesek_negyedeves_statusz_v2.pdf

III. Szerződések

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
2024.évben hatályos szerződések

2023. évben hatályos
szerződések


2022. évben hatályos szerződések

2021. évben hatályos
szerződések

Frissítés: A döntés meghozatalát követő 60. napig
Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

IV. Koncessziók

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)A Társaságnál az adatszolgáltatás nem releváns.
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

V. Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjeiA Társaság esetében az adatszolgáltatás nemleges.
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekA Társaság esetében az adatszolgáltatás nemleges.
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

VII. Közbeszerzés

A) Adat megnevezéseB) Megjegyzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekrőlKözbeszerzési terv 2023.

Közbeszerzési terv 2022.

Közbeszerzési terv 2022. módosítás

Közbeszerzési terv 2021.

Összegzés Microsoft Visio

Összegzés flottaüzemeltetés
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Frissítve: 2023.09.21.