Sikeresen lezajlott az ALFÖLDVÍZ Zrt. integrációja

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 2021. júniusi módosítása alapján lehetővé vált az önkormányzatok és a tulajdonukban álló víziközmű-szolgáltatók számára, hogy a víziközmű-vagyon állam részére történő átadásával, önkéntes módon egy állami integrációs folyamatban vehessenek részt.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. tulajdonos önkormányzatai 2021. augusztus 10-én kinyilvánították, hogy a társaság tőkehelyzetének javítását a továbbiakban nem tudják, illetve nem kívánják finanszírozni.

A nagy múltú szolgáltató társaság fennmaradása érdekében megállapodás született az integrációs program végrehajtásáról, amely a magyar állam gazdálkodási, ellenőrzési rendszerébe beilleszkedve hosszú távon biztosítja a társaság hatékony működését.

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az integrációs folyamat koordinálása, lebonyolítása a Nemzeti Vízművek Zrt. (NV Zrt.) kiemelt feladata. A folyamat részeként 2022 januárjában és februárjában tranzakciós szerződéseket írtak alá az egyes önkormányzatok víziközmű-vagyonának és a társasági részesedések magyar államra történő ingyenes átruházása érdekében.

A sikeresen lefolytatott integráció eredményeként a magyar állam az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben több mint 80%-os tulajdoni részesedést szerzett, amely egyben hosszú távon biztosítja a térség víziközmű-szolgáltatását, illetve fejlesztését, valamint a társaság működésének finanszírozását.

A magyar állam, mint többségi tulajdonos számára fontos a társaság működésének stabilitása, ezért a menedzsmenttel egyeztetve egy rövid távú program keretében sor kerül a társaság tőke és likviditási helyzetének rendezésére, a munkavállalók foglalkoztatási és kereseti feltételeinek felzárkóztatására. A jövőben a társaság hatékonyabb működtetése, az ellátásbiztonság növelése képez elsőbbséget.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Békés és Csongrád-Csanád megye meghatározó víziközmű-szolgáltatójaként 131 településen, mintegy 536 ezer fő számára biztosítja a víziközmű-szolgáltatást.


Nemzeti Vízművek Zrt.
Budapest, 2022. február 25.