Szervezeti felépítés
Kattintson a linkre.

A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlója (felettes szerv):
Energiaügyi Minisztérium

Székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
E-mail-címe: ugyfelszolgalat@em.gov.hu 
Weboldal: www.kormany.hu

Nemzeti Vízművek Zrt. törvényességi felügyeletét ellátja:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 28.
E-mail cím: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu
Weboldal: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény hatálya kiterjed a Nemzeti Vízművek Zrt.-re, mint a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságra.
A törvény végrehajtásaként a társaság az alábbi adatokat teszi közzé:

Frissítve: