A kedvezményezett neve: Nemzeti Vízművek Zrt.

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.11-21-2022-00055

A projekt címe: Ivóvíz víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, a TRV Zrt. működési területén

A projekt összköltsége: 491 858 581 Ft

A támogatás összege: 491 858 581 Ft

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.12.31.

A projekt célja:

A másodlagos vízminőségromlás megelőzése, illetve kezelése, valamint vízveszteségek csökkentése és az alacsony áramlási sebességek miatt irreális üzemeltetési költségek csökkentése. Komplex cél továbbá a fenntarthatóság biztosítása és minőség javulás a szolgáltatás színvonalában, az indokolt költségek megtérülésének garantálása a meglévő hálózati rendszer műszaki állapotára való figyelemmel. Közvetlen célnak tekinthető vízellátás biztonságának növelése oly módon, hogy

  • vízbázisok terhelése csökkenjen,
  • a szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása megvalósuljon és ezáltal a vízminőség kifogások csökkenjenek,
  • fejlesztések hatékony, ütemezhető megvalósítása szavatolható legyen.

A projekt megvalósításától várt eredmények:

Létrejönnek azon dokumentumok, amelyek lehetővé teszik egy olyan komplex víziközmű fejlesztési projekt előkészítését, illetve megvalósítását, amely hozzájárul:

  • az érintett lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendeletben rögzített határértékek teljesítéséhez,
  • komplex szemlélet mentén az ivóvízminőség-javításhoz, ellátásbiztonság javításához, a víztakarékossághoz, és éghajlatváltozás kihívásaihoz való alkalmazkodáshoz,
  • a fejlesztések hatékony, tervezhető megvalósításához,
  • a fenntartható vízgazdálkodáshoz,
  • a víziközművek energetikai és üzemeltetési hatékonyságának növeléséhez.