Sikeresen lezajlott a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. integrációja

A ZEMPLÉNI Vízmű Kft. csatlakozott a kormány által 2022 augusztusában meghirdetett integrációs programhoz, melynek eredményeképpen hosszú távon biztosítottá vált a térség víziközmű-szolgáltatása és a társaság működése.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény (Vksztv.) 2021. júniusi módosítása alapján lehetővé vált az önkormányzatok és a tulajdonukban álló víziközmű-szolgáltatók számára, hogy önkéntes módon egy állami integrációs folyamatban vehessenek részt. Az integráció alapfeltétele, hogy az önkormányzat az ellátási felelősségét, továbbá a tulajdonában álló víziközmű-vagyon tulajdonjogát egy megállapodás keretében térítésmentesen átruházza az államra.

2022. augusztusában megkezdődött egy integrációs folyamat, melynek koordinálását– az Energiaügyi Minisztérium irányításával – a Vksztv. rendelkezései alapján a Nemzeti Vízművek Zrt. látja el.

A ZEMPLÉNI Vízmű Kft. tulajdonos önkormányzatai kinyilvánították szándékukat a minisztérium által meghirdetett integrációs programban való részvételről, és megállapodás született az integrációs program végrehajtásáról, amely a magyar állam gazdálkodási, ellenőrzési rendszerébe beilleszkedve hosszú távon biztosítja a társaság hatékony működését.

Az egyes önkormányzatok aláírták az integrációs megállapodásokat a víziközmű-vagyon és a társasági részesedések magyar államra történő ingyenes átruházása érdekében.

A sikeresen lefolytatott integráció eredményeként a magyar állam a ZEMPLÉNI Vízmű Kft. 100%-os tulajdoni részesedését megszerezte, amely egyben hosszú távon biztosítja a térség víziközmű-szolgáltatását, illetve fejlesztését, valamint a társaság működésének finanszírozását.


Nemzeti Vízművek Zrt.
Budapest, 2023. március 9.