Beszerzési információk

A Nemzeti Vízművek Zrt. 2022. évi közbeszerzési tervének módosítása

A Nemzeti Vízművek Zrt. 2022. évi közbeszerzési terve

A Nemzeti Vízművek Zrt. 2021. évi közbeszerzési terve

A Nemzeti Vízművek Zrt. közbeszerzési szabályzata

A Nemzeti Vízművek Zrt. számviteli törvény szerinti beszámolói

A Nemzeti Vízművek Zrt. 2020. évi beszámolója

A Nemzeti Vízművek Zrt. 2021. évi beszámolója

 A Nemzeti Vízművek Zrt.-nél foglalkoztatottak létszámára és juttatásaira vonatkozó adatok

A foglalkozatottak létszámára és juttatásaira vonatkozó adatok

A foglalkoztatottak létszámára és juttatásaira vonatkozó adatok (2022. I. negyedév)

A foglalkoztatottak létszámára és juttatásaira vonatkozó adatok (2022. I-II. negyedév)

A Nemzeti Vízművek Zrt. pénzeszközeinek felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő szerződések

Taktv. 2.§ (3)-(4) bek. szerinti adatai